Lista Trasparenza Acquisti

Lista Trasparenza Acquisti

 • 2014
 • id
  T282602
 • FATTURE 2013 RD DIGITAL ORD 314099
 • DIGITAL GROUP SRL
 • ************
 • DECRETO DIRETTORE GENERALE
 • UAGR - DIVISIONE X - RISORSE STRUMENTALI
 • PROCEDURA NEGOZIATA (COMUNITARIA)
 • SERVIZI
 • 8227.40
 • 8227.40
 • 4783329FF2
 • 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
 • DIGITAL GROUP SRL
 • ************
 • 8227.40